Lesní hospodářství

Disponujeme technikou pro těžbu dřeva a pěstování lesa.
Produkujeme převážně smrkovou kulatinu a palivové dřevo.
Nabízíme konečným zákazníkům prodej palivového dřeva včetně dopravy.

traktor v akci dřevo v zimě Sklad dřeva