Těšíme se na Vánoce

V samotném závěru listopadových dnů se třída 6.B věnovala přípravám na nadcházející dobu adventu. Žáci si vyzdobili třídu dle své vlastní fantazie, vyrobili vlastní dekorace a celou třídu okrášlili tak, aby se jim v ní líbilo a dobře se učilo. Zároveň si ozdobili adventní chaloupku, v níž je 24 okýnek s různými úkoly, které musí během této doby splnit. Na každý den připadá jedna rulička s úkolem, které děti budou plnit buď jednotlivě anebo ve skupinkách, anebo je tam jako překvapení čeká bonus. Úkoly by měly být zábavné a zároveň by měly sloužit k rozšíření běžného učiva s přesahem do ostatních předmětů.
   Doufáme, že si všechny prosincové dny ve škole užijeme!