Kouzelný den v laboratořích SOŠ pro 9. A

V úterý 20. 11. se zájemci z deváté třídy zúčastnili přírodovědného programu pořádaného SOŠ Ekologickou ve Veselí nad Lužnicí. Pro všechny účastníky připravili pedagogové a studenti střední školy interaktivní program, v rámci kterého si žáci mohli vyzkoušet pokusy v chemické laboratoři (zjišťovali zbarvení plamene různými solemi, barvami je provázela i změna pH, reakce solí s činidly na pokožce, ukázky luminiscence i reakce alkalických kovů a mnoho dalších), v laboratoři biologie a mikrobiologie zkoumali vlastní smysly, bezobratlé živočichy, dozvěděli se zajímavosti o principech zjišťování kvality vod. Potraviny pohledem chemika jim představili zástupci VŠCHT z Prahy, ochutnávku různých typů sýrů doprovázel velmi zajímavý výklad o principu jejich výroby, čerstvé sýry žáci připravovali vlastníma rukama. 
   Závěr programu patřil návštěvě pivovaru s ochutnávkou nealkoholických piv, v suterénu budovy na všechny čekali studenti mezi terárii, ze kterých putovaly agamy, leguáni a hadi do rukou žáků. Mezi středoškoláky jsme moc rádi viděli spokojené bývalé žáky naší školy, máme radost, že se jim ve studiu daří a na svojí základní školu nezapomněli.